Liturgický kalendář

Kalendář schválený na setkání vyšších představených františkánské rodiny 26.11.2001 v Praze.

3.1. Nejsvětějšího jména Ježíš Památka Breviář
4.1. Bl. Anděly z Foligna, členky 3. řádu Nezávazná památka Breviář
5.1. Bl. Didaka Josefa z Cádizu, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
12.1. Sv. Bernarda z Corleone, řeholníka 1. řádu Památka Breviář
14.1. Bl. Odorika z Pordenone, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
16.1. Sv. Berarda, kněze, a druhů, prvomučedníků 1. řádu Památka Breviář
19.1. Sv. Eustachie z Messiny, panny 2. řádu Nezávazná památka Breviář
30.1. Sv. Hyacinty Mariscotti, panny 3. řádu Památka Breviář
4.2. Sv. Josefa z Leonessy, kněze 1. řádu Památka Breviář
6.2. Sv. Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 1. a 3. řádu Památka Breviář
7.2. Sv. Kolety z Corbie, panny 2. řádu Nezávazná památka, svátek pro 2. řád Breviář
15.2. Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků 1. řádu Nezávazná památka Breviář
19.2. Sv. Konráda z Piacenzy, člena 3. řádu Nezávazná památka Breviář
4.4. Sv. Benedikta z Palerma, řeholníka 1. řádu Nezávazná památka Breviář
21.4. Sv. Konráda z Parzhamu, řeholníka 1. řádu Památka Breviář
22.4. Bl. Jiljí z Assisi, řeholníka 1. řádu Nezávazná památka Breviář
24.4. Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu Památka, svátek pro OFMCap., OFMConv. a OSCCap. Breviář
28.4. Bl. Lucchesia z Poggibonsi, prvního terciáře Nezávazná památka Breviář
30.4. Bl. Benedikta z Urbina, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
4.5. Bl. Zefferina Mally, mučedníka 3. řádu Nezávazná památka Breviář
8.5. Bl. Jeremiáše z Valachie, řeholníka 1. řádu Nezávazná památka Breviář
8.5. Bl. Ulriky Nischové, panny 3. řádu Nezávazná památka Breviář
9.5. Sv. Kateřiny z Boloně, panny 2. řádu Památka Breviář
11.5. Sv. Ignáce z Laconi, řeholníka 1. řádu Památka Breviář
12.5. Sv. Leopolda Mandiče, kněze 1. řádu Památka Breviář
15.5. Sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu Památka Breviář
17.5. Sv. Paskala Baylóna, řeholníka 1. řádu Památka Breviář
18.5. Sv. Felixe z Cantalice, řeholníka 1. řádu Památka, svátek pro OFMCap. a OSCCap. Breviář
19.5. Sv. Kryšpína z Viterba, řeholníka 1. řádu Památka Breviář
20.5. Sv. Bernardina ze Sieny, kněze 1. řádu Památka, svátek pro OFM Breviář
24.5. Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi Svátek Breviář
28.5. Sv. Mariany z Paredes, panny 3. řádu Nezávazná památka Breviář
29.5. Bl. Baptisty Varano, panny 2. řádu Nezávazná památka Breviář
2.6. Bl. Felixe z Nicosie, řeholníka 1. řádu Nezávazná památka Breviář
8.6. Bl. Mikuláše z Gesturi, řeholníka 1. řádu Nezávazná památka Breviář
12.6. Bl. Jolanty Uherské, řeholnice 2. řádu Nezávazná památka Breviář
12.6. Bl. Floridy Cevoli, panny 2. řádu Nezávazná památka Breviář
13.6. Sv. Antonína z Padovy, kněze 1. řádu a učitele církve Svátek Breviář
16.6. Bl. Marie Terezie Schererové, panny 3. řádu Nezávazná památka, svátek pro SCSC Breviář
16.6. Polských mučedníků hitlerovského pronásledování Nezávazná památka Breviář
17.6. Sv. Alberta Chmielowského, řeholníka 3. řádu Nezávazná památka Breviář
26.6. Bl. Ondřeje Longhina, biskupa, člena 1. řádu Nezávazná památka Breviář
30.6. Bl. Rajmunda Lulla, mučedníka 3. řádu Nezávazná památka Breviář
8.7. Bl. Řehoře Grassiho, biskupa, sv. Hermíny, panny, a druhů, mučedníků 1. a 3. řádu Nezávazná památka Breviář
9.7. Sv. Mikuláše Piecka, Antonína van Willehada a druhů, mučedníků 1. řádu Památka Breviář
10.7. Sv. Veroniky Giuliani, panny 2. řádu Památka, svátek pro OFMCap. a OSCCap. Breviář
12.7. Sv. Jana Jonese a Jana Walla, mučedníků 1. řádu Nezávazná památka Breviář
14.7. Sv. Františka Solana, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
14.7. Bl. Angelíny z Marsciana, řeholnice 3. řádu Nezávazná památka Breviář
15.7. Sv. Bonaventury z Bagnoregia, biskupa a učitele církve, člena 1. řádu Svátek Breviář
21.7. Sv. Vavřince z Brindisi, kněze 1. řádu a učitele církve Památka, slavnost pro OFMCap. a OSCCap. Breviář
24.7. Sv. Kunhuty Uherské, řeholnice 2. řádu Nezávazná památka, památka pro OSC Breviář
28.7. Bl. Marie Magdalény Martinengo, panny 2. řádu Nezávazná památka Breviář
28.7. Bl. Marie Terezie Kowalské, panny a mučednice 2. řádu Nezávazná památka Breviář
30.7. Bl. Zdenky Schelingové, panny a mučednice 3. řádu Nezávazná památka, památka pro SCSC Breviář
2.8. Panny Marie Královny Andělů Svátek, slavnost pro OFMCap. Breviář
7.8. Bl. Agathangela a Kassiána, kněží a mučedníků 1. řádu Nezávazná památka Breviář
8.8. Sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu Svátek Breviář
11.8. Sv. Kláry z Assisi, panny 2. řádu Svátek, slavnost pro 2. řád Breviář
13.8. Bl. Marka z Aviana, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
14.8. Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 1. řádu Památka Breviář
18.8. Mučedníků z Rochefortu Nezávazná památka Breviář
19.8. Sv. Ludvíka z Anjou, biskupa, člena 1. řádu Nezávazná památka Breviář
23.8. Bl. Bernarda z Offidy, řeholníka 1. řádu Nezávazná památka Breviář
25.8. Sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. řádu Památka, svátek pro 3. řád Breviář
1.9. Beatrice de Silva, panny 2. řádu Nezávazná památka Breviář
2.9. Pařížských mučedníků Francouzské revoluce Nezávazná památka Breviář
4.9. Sv. Růženy z Viterba, panny 3. řádu Nezávazná památka Breviář
17.9. Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi Svátek Breviář
18.9. Sv. Josefa z Kupertina, kněze 1. řádu Památka, svátek pro OFMConv. Breviář
19.9. Sv. Františka Marie z Camporossa, řeholníka 1. řádu Památka Breviář
22.9. Sv. Ignáce ze Santhia, kněze 1. řádu Památka Breviář
23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze 1. řádu Památka Breviář
24.9. Sv. Pacifika Diviniho ze San Severina, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
24.9. Nalezení těla sv. Kláry Nezávazná památka Breviář
25.9. Bl. Inocence z Berza, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
26.9. Mučedníků z Valencie Nezávazná památka Breviář
26.9. Sv. Elzearia a bl. Delfíny, manželů, členů 3. řádu Nezávazná památka Breviář
3.10. Sv. Jana z Dukly, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
4.10. Našeho serafínského Otce Františka, jáhna, zakladatele tří řádů Slavnost Breviář
6.10. Sv. Marie Františky od Pěti ran, panny 3. řádu Nezávazná památka Breviář
10.10. Sv. Daniela, kněze, a druhů, mučedníků 1. řádu Nezávazná památka Breviář
11.10. Sv. Jana XXIII., papeže, člena 3. řádu Nezávazná památka Breviář
12.10. Sv. Serafína z Montegranara, řeholníka 1. řádu Nezávazná památka Breviář
13.10. Bl. Honoráta Kožmińského, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
19.10. Sv. Petra z Alkantary, kněze 1. řádu Nezávazná památka, památka pro OFM Breviář
20.10. Bl. Contarda Ferriniho, člena 3. řádu Nezávazná památka Breviář
22.10. Bl. Josefíny Leroux, panny a mučednice 2. řádu Nezávazná památka Breviář
23.10. Sv. Jana z Capestrana, kněze 1. řádu Památka, svátek pro OFM Breviář
25.10. Výročí posvěcení vlastního kostela Slavnost Breviář
25.10. Bl. Marie od Ježíše Masiá Ferragud a družek, panen a mučednic 2. řádu Nezávazná památka, pokud se toho dne neslaví slavnost posvěcení kostela Breviář
26.10. Bl. Bonaventury z Potenzy, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
29.10. Bl. Restituty Heleny Kafkové, panny a mučednice 3. řádu Nezávazná památka Breviář
31.10. Bl. Anděla z Acri, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
3.11. Vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince Památka Breviář
8.11. Bl. Jana z Dunsu, kněze 1. řádu Památka Breviář
13.11. Sv. Anežky České, panny 2. řádu, hlavní patronky františkánské rodiny v českých zemích Slavnost Breviář
14.11. Sv. Mikuláše Taveliče, kněze, a druhů, mučedníků 1. řádu Památka Breviář
15.11. Sv. Didaka z Alkaly, řeholníka 1. řádu Památka Breviář
17.11. Sv. Alžběty Uherské, patronky 3. řádu Svátek, slavnost pro OSE a CSSE Breviář
18.11. Bl. Salomey z Krakova, panny 2. řádu Nezávazná památka Breviář
19.11. Sv. Anežky z Assisi, panny 2. řádu Památka Breviář
26.11. Sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze 1. řádu Památka Breviář
27.11. Sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze 1. řádu Památka Breviář
28.11. Sv. Jakuba z Marky, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
29.11. Všech svatých serafínského řádu Svátek Breviář
2.12. Bl. Rafaela Chylińského, kněze 1. řádu Nezávazná památka Breviář
2.12. Bl. Marie Anděly Astorch, panny 2. řádu Nezávazná památka Breviář