Bl. Ondřeje Longhina, biskupa, člena 1. řádu

26. června

Bl. Ondřeje Longhina, biskupa, člena 1. řádu

Nezávazná památka

Bl. Ondřej se narodil 23. listopadu 1863 v obci Fiumicello da Campodarsego (diecéze Padova). Pokřtěn byl jménem Hyacint Bonaventura. Do kapucínského noviciátu vstoupil v 16 letech. Po studiu humanitních věd v Padově a teologie v Benátkách byl 19. června 1886 vysvěcen na kněze. Po dobu 18 let byl spirituálem a vyučujícím v několika kapucínských kněžských seminářích. V roce 1902 se stal provinciálem Benátské provincie a v té době si ho všiml benátský patriarcha G. Sarto, který se později stal papežem Piem X., a již v té době ho začal pověřovat delikátními úkoly v diecézi. Po volbě papežem jej 13. dubna 1904 jmenoval biskupem v Trevisu. Mezi oběma zůstala po celý život velká duchovní blízkost, takže trávil mnoho let usilovnými vizitacemi farností a všestrannou reformou diecéze v duchu myšlenek sv. Pia X. Reformoval tak kněžský seminář, zavedl pravidelná duchovní cvičení kněží, uspořádal diecézní synodu. Za 1. světové války odmítl opustit město, které bylo uprostřed bojové linie a bylo často bombardováno. Organizoval pomoc pro vojáky, nemocné a chudé. Po válce pak znovu objížděl všechny farnosti a duchovně je připravoval na mučednictví při střetu víry se sílícím italským fašismem. V roce 1934 jej Pius XI. pověřil úkolem apoštolského vizitátora, aby řešil konflikty mezi biskupy a jejich kněžími. Ve svém biskupském životě dovedl jedinečně integrovat řeholní sliby v podobě asketického života, poslušnosti církvi a intenzivního života modlitby. Zemřel 26. června 1936. Blahořečil jej dne 20. října 2002 papež Jan Pavel II.

Společné texty o duchovních pastýřích.