Výročí posvěcení vlastního kostela

25. října

Výročí posvěcení vlastního kostela

Slavnost

(V konsekrovaných řádových kostelích, není-li známo datum)

Společné texty o posvěcení kostela.