Vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince

Nejbližší volný liturgický den po 2. listopadu

Vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné, dobrodince

Památka

Vše jako v Římském breviáři 2. listopadu, kromě:

Závěrečná modlitba

Bože, ty jsi původce našeho života a tvůj Syn nás svou smrtí a vzkříšením vykoupil, abychom celým svým životem směřovali do tvé slávy; smiluj se nad našimi zemřelými bratry, sestrami, příbuznými a dobrodinci a pro jejich víru a naději ve vzkříšení je přijmi k sobě do věčné blaženosti. Prosíme o to skrze tvého Syna…