Bl. Zefferina Mally, mučedníka 3. řádu

4. května

Bl. Zefferina Mally, mučedníka 3. řádu

Nezávazná památka

Zefferino Giménez Malla (1861–1936), známý jako »El Pelé« se narodil v katolické romské rodině. Čtyřicet let žil kočovným způsobem života, a pak se usadil ve Španělském Barbastru. Oženil se, ale zůstal bezdětný. Ačkoliv jemu samotnému se nedostalo vzdělání, učil romské i neromské děti základům křesťanství, uváděl je do poznání Písma svatého a učil je denně se modlit. Zjednával mír mezi španělskými kočovníky (Kalas) a řešil jejich spory s druhými. Svou práci obchodníka se zvířaty dělal počestně. V roce 1926 vstoupil do 3. řádu sv. Františka. Patřil do Konference sv. Vincence z Pauly. V roce 1931 se stal pravidelným účastníkem hnutí »nočních adorací«. Během náboženského pronásledování bránil kněze, který byl veden do vězení. Následně byl i on uvězněn a pak zabit v Barbastru společně s mnoha kněžími, řeholními bratry a křesťanskými laiky. Umíral s růžencem v rukou a s výkřikem na rtech: »Ať žije Kristus Král«. Jeho tělo bylo vhozeno do hromadného hrobu, což znemožnilo jeho pozdější nalezení. 4. května 1997 jej papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného.

Společné texty o jednom mučedníkovi.

Závěrečná modlitba

Bože, dobrotivý Otče, tys vedl blahoslaveného Zefferina světlem a silou Ducha Svatého, takže až do své násilné smrti byl neochvějný ve svědectví křesťanského života; pomáhej i nám, abychom vedli ryzí křesťanský život a ochotně nesli kříž spolu s Kristem v naději, že navždy budeme mít podíl na jeho slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého…