Formační texty

19.03.2018

Poslání Třetího františkánského řádu (sv. Leopold Mandič OFMCap.)

Texty sv. Leopolda Mandiče OFMCap. přeložil br. Bonaventura Štivar OFMCap.

13.03.2018

Historie SFŘ

Bonaventura Štivar OFMCap., Krátké dějiny SFŘ

13.03.2018

Identita SFŘ

Bonaventura Štivar OFMCap., Identita SFŘ

16.10.2015

Jak by měl být takový řád, jako je SFŘ, spravován (řízen) na všech jeho úrovních?

Vhodné pro ty, kterým záleží na budoucnosti řádu a jeho reformě