Formační texty

14.11.2005

Sv. František (P. Petr Alkantara Houška OFM)

Sv. František - hlasatel bratrství a pokoje

14.11.2005

Sv. Ludvík IX. (Petr Alexa OFS)

Setkání s Kristem ve svatých bratřích: sv. Ludvík IX., patron SFŘ

14.11.2005

Tajemství vtělení (P. Augustin Šváček OFMCap.)

Tajemství vtělení a sebezmaření Božího Syna

14.11.2005

Víra a učení církve (P. Benedikt Holota OFM)

Víra a učení církve

13.11.2005

Pravdivost františkánského života - Serafická cesta (br. Česlav Křížala OFM)

(br. Česlav Křížala OFM, formační seminář 1998)

13.11.2005

SFŘ tváří v tvář výzvám 3. tisíciletí (br. Hermann Schalück OFM)

(z přednášky bývalého generálního ministra františkánů br. Hermanna Schalücka OFM na generální kapitule SFŘ v říjnu 1999 v Madridu)

13.11.2005

Sociální systém na základě solidarity (Jiří Šenkýř OFS)

(Jiří Šenkýř - 10.2.2001 - formační seminář SFŘ)