Formační texty

13.11.2005

Radost (Petr Alexa OFS)

Život v radosti

13.11.2005

Radostná kajícnost (Petr Alexa OFS)

Radostné setkání s milosrdným Otcem

13.11.2005

Rozpoznávání povolání a rozlišování duchů (podle fr. Francesco Bravi OFM)

Kritéria rozpoznávání v péči o povolání (Formační seminář 1999)

13.11.2005

Řehole (P. Augustin Šváček OFMCap.)

K roku řehole SFŘ

13.11.2005

Liturgická modlitba (Petr Alexa OFS)

Liturgická modlitba - oslava Otce

13.11.2005

Modlitba (Alois Moc OFM)

Život modlitby

13.11.2005

Odpočinutí u Pána (Petr Alexa OFS)

Odpočinutí u Pána

13.11.2005

Písmo (Petr Alexa OFS)

Setkání s Kristem v Písmu