Formační texty

08.04.2015

Formace noviců podle Písma Svatého

Milá sestro, milý bratře, řehole a život světských františkánů je zachovávat EVANGELIUM našeho Pána Ježíše Krista po příkladu sv. Františka. Proto zvlášt v období roční formace (noviciátu) bys měl zaměřit svůj život více na evangelium. K tomu ti nabízíme tuto pomoc. Zveme tě, abys strávil každý den…

29.03.2015

Zápis z formačního setkání jaro 2015

Formačního setkání se účastnilo 39 bratrů a sester. Především ve službě formátorů. Noční adorece za SFŘ se účastnilo 15 bratrů a sester. Program moderoval Luboš Kolafa (formátor), hlavní přednášky měli František Reichel (zástupce ministra) a Jiří Šenkýř (ministr).