Místní bratrská společenství

„Místní bratrské společenství je základní buňkou celého řádu a viditelným znamením církve, která je společenstvím lásky... V něm se oživuje františkánské povolání a posiluje apoštolský život jeho členů.“ (Řehole, čl. 22).

„Bratrské společenství musí nabízet svým členům příležitosti k setkání a ke spolupráci prostřednictvím schůzek, které se mají konat co nejčastěji, jak to dovolují místní podmínky, a na nichž se mají všichni aktivně podílet.“ (Generální konstituce 53,1)

Místních společenství SFŘ kanonicky ustavených je 47. Působí na těchto místech:

Místní bratrská společenství na mapy.cz