Datum aktualizace: 24.03.2021

Praha - Spořilov

Počátky našeho místního společenství se váží k osobě P. Aloise Moce OFM (1918-1995) a jím založenému společenství Praha-jih. Po r. 1989 se společenství Praha-jih rozdělilo na čtyři společenství, z toho jedno Praha-Spořilov, již pod duchovním vedením P. Řehoře V. Marečka OFM. Po jeho smrti v r. 2012 převzali postupně duchovní vedení P. Regalát Beneš OFM, P. Michal F. Pometlo OFM a nyní bratr Marek J. Vilímek OFM. V současnosti je nás sedmnáct profesních členů a další se na vstup připravují.

Scházíme se pravidelně třetí čtvrtek v měsíci v 16 hodin ve třídě pod presbytářem kostela sv. Anežky České v Praze, Spořilově. P. Alois Moc OFM pojal společenství jako duchovní zázemí pro členy a to trvá. Setkání uzavírá mše svatá v 18 hodin v kostele sv. Anežky a smírná modlitba před Nejsvětější svátostí oltářní za mír a svět (podle stanov RSK, založeného P. Petrem Pavlíčkem OFM) pod vedením našeho duchovního asistenta bratra Marka J. Vilímka OFM.

Kontakty: Marie Myslilová, ministr MBS SFŘ, email: myslilovi@email.cz