Růženec s otcem Piem

Z italského originálu "Il Rosario con Padre Pio" přeložila Terezie Brichtová OP.

Kniha má 32 stran
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 1999
ISBN 80-7192-350-8