Františkánské prameny, 1. díl, Spisy sv. Františka a sv. Kláry

Nový kritický překlad spisů sv. Františka a sv. Kláry

Překlad: Markéta Koronthályová, J. B. Štivar
Komentář a poznámky: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
S osobností snad největšího mystika 13. století, sv. Františka z Assisi, kterého Pán vyznamenal svými stigmaty, se asi nelze seznámit lépe, než prostřednictvím toho, co sám napsal či vyslovil. Proto 1. díl Františkánských pramenů přináší nový český překlad všech písemností tohoto světce, které se nám dochovaly. Jedná se především o jeho řehole, napomenutí, listy a modlitby.

Neméně zajímavá byla jeho přítelkyně – sv. Klára z Assisi, která spolu s ním založila ženskou větev františkánského řádu. Proto v druhé části knihy nalezneme její spisy, abychom tak mohli lépe srovnat styčné body i rozdíly ve spiritualitě její a sv. Františka.

Kniha má 214 stran
Vydalo nakladatelství Ottobre 12, Velehrad 2001
ISBN 80-86528-02-2