Z Čech až na Havajské ostrovy (6)

Pechatý, Jaroslav Josef OFS

Havajská archipelag je osm větších ostrovů vulkanického původu, které tvoří vrchní vertex Polynézského trianglu, jehož  základnou je spojnice Nového Zélandu a Velikonočního ostrova.Vypadá to asi takhle:

                                                Havaj

     

                  

                           Nový Zéland                                          Velikonoční ostrov                     

 

 

Uvnitř tohoto tzv. Polynézského trojúhelníku je rozseto množství ostrovů, jak už název Polynézie napovídá.  Mnoho těchto ostrovů je vulkanického původu a mnoho geologů se domnívá, že ostrovy byly a jsou vytvářeny pomalým vrstvením lávy.  Za tuto vulkanickou aktivitu je zodpovědna bohyně Pele, která je jakýmsi Hefaistem (Vulkánem) havajské mytologie. Na některých částech  Velkého ostrova (vlastní Havaj) je i dnes uctívána a sám jsem před čtyřmi léty na Velkém ostrově viděl balíčky potravin, které místní obyvatelé přinášejí ke kráterům; podle množství aprovizace  bohyně Pele určitě hladem netrpí.

Někteří teoretikové soudí, že v tomto záhadném polynézském trianglu se kdysi nacházela velká pevnina, jakási pacifická Atlantis, která se  při zemětřesení zmizela pod vodami Tichého oceánu a mohla by být ještě objevena.

Dodnes se tvrdě potírají dvě školy expertů v otázce osídlení Polynézie. První, oficiální, zdůrazňuje, že původní kolonisté připluli z „Východu“ (Jáva, Indonézie,   Tahiti atd.), druhá škola, nejvýrazněji reprezentována Thorem Heyerdahlem, setrvává na stanovisku, že původní kolonisté připluli z Jižní Ameriky, tedy ze „Západu“.  Jeho teorii  podporuje skutečnost, že velké množství flory a fauny (hlavně ptactva) skutečně pochází z Jižní Ameriky. Druhý fakt je neméně zajímavý. Moje žena i já jsme byli nezávisle na sobě zasaženi naprostým nezájmem místního obyvatelstva o mořeplavbu. Typický obraz kupříkladu Normandie, Bretagně a Řecka s množstvím soukromých člunů, lodí a jacht všeho druhu je zde neznámý. To rozhodně nepotvrzuje teorii o Polynézanech jako národu námořníků a rozených mořeplavců. (Moje paní, která vyrůstala na pobřeží Hořejšího jezera, na rozhraní mezi USA a Kanadou, si nemůže život bez člunu ani představit.)

Ať už  je tomu jakkoliv, skutečná historie Havajských ostrovů začíná v roce 1778, kdy kapitán James Cook připlul  do Waimea na Kauai Island se svými dvěma loďmi Resolution a Discovery, když  se snažil objevit severozápadní cestu z Indie do Evropy.  Na ostrově doplnil své zásoby potravin a provedl nutnou opravu lodí.

Když    kap. James Cook  uviděl poprvé havajské náčelníky, zjistil, že to jsou mužové hřmotných postav a dlouhých jmen. Byli překvapeni Angličany právě tak, jako byli Angličané překvapeni jimi. Staří Havajané neznali válečné lodi a považovali je za plovoucí ostrovy. Havajský výraz „MOKU“ znamená  současně loď a ostrov dodnes. Podle starých legend byl kap. Cook  podoben polynézskému bohu Lono, který se vrátil. Uměl  vydechovat kouř (asi ze své dýmky), zasunovat ruce do svého těla (do kapes) a měl zvláštní železnou hůl,  která zahanbovala i bojovnou bohyni Pele (šlo zřejmě o mušketu). Kromě toho měl ocelové nástroje a železo, které bylo na Havaji předtím neznámé. Je-li možno věřit tradicím, rovnala se cena železného hřebíku ceně malého selete.

Druhé přistání  kap. Cooka na Havaji bylo pro něho bohužel fatální. 14. února 1779 byl místním obyvatelstvem zabit. Je pohřben na Velkém ostrově a jeho památník je opatrován vládou Velké Británie.

Kap. Cook je rozhodně prvním historicky prokazatelným evropským objevitelem Havajských ostrovů. Dal jim jméno „Sendvič ostrovy“. Lord Sandwich byl tehdy prvním lordem admirality a kromě námořnictví bylo jeho koníčkem, jak fáma říká, hraní karet, při kterém jedl oblíbené obložené chlebíčky, nazývané po něm  „sandwiche“.

Budoucí král Kamehameha I. toto vše zchytrale pozoroval a po smrti svého strýce se rozhodl, že učiní konec meziostrovním válkám. Přizval do své vlády zkušené námořníky Younga a Davise, kteří znali střelný prach, a dal se do sjednocování. Bezohledná dělostřelecká palba rozhodla bitvu u Nuuanu Valley na ostrově Oahu a Kamehameha I. se stal králem sjednotitelem a zakladatelem dynastie. Jeho syn, princ Lihiliho, pozdější král Kavehameha II. začal pomalu ale jistě likvidovat pohanské zvyky, které se mu zdály brzdou v jeho osvíceném podnikání. Za jeho vlády začínají přicházet na Havaj první protestanští misionáři z Nové Anglie a jejich činnost je úspěšná. Havajané, zřejmě unaveni zvyky mladší doby kamenné, přijímali ochotně tuto americkou variantu křesťanství. Když princezna Kapiolani vhodila posvátné „ohelo“ (jakési lokální jahody) bohyni Pele do tváře, bojovná Pele mlčela.

Král Kamehameha II. a jeho žena Kamamalu se rozhodli v ro. 1824 navštívit anglického krále Jiřího IV., a oba v Londýně zemřeli na spalničky.

První mořeplavci nalezli Havaj prakticky v mladší době kamenné. Lord Vancouver přivezl na ostrovy hovězí dobytek a kap. Cleveland o něco později první koně. Prvním exportním artiklem bylo santalové dřevo, které anglo – američtí obchodníci reexportovali do Číny. Rozhodujícím finančním zdrojem byly peníze námořníků velrybářských lodí, které zde hledaly zimní „odpočinek“a hlavně opravy. To byl počátek masového turismu, který je nejdůležitějším zdrojem příjmů dodnes.

Jaroslav J. Pechatý OFS