Zprávy

Výročí kněžského svěcení

oslaví mší svatou dne 5.7. večer v Uherském Hradišti

 

Stanislav Juřík (29.6.1933) – 70 výročí

 

Šimon Zuzka (4.7.1943) – 60 výročí

 

Jan Sarkander Veselka (4.7.1943) – 60 výročí

 

 

 

Oznámení

 

Redakce Poutníka oznamuje celé Františkánské rodině, že dne 13. února 2003 se v klášteře bratří františkánů v Praze sešlo předsednictvo Institutu františkánské spirituality a zvolilo nové vedení IFS. Novým předsedou IFS byla na dobu tří let zvolena sestra Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF. Místopředsedou IFS byl zvolen ThLic. Lukáš Jiří Šebák OFMCap. Redakce Poutníka srdečně blahopřeje nově zvoleným funkcionářům k volbě a vyprošuje jim pro jejich službu hojnost Božího požehnání.

 

 

Institut františkánských studií (IFS)

 

byl založen roku 2000 a je mezi-institucionálním formačním centrem ve františkánské spiritualitě. Je určen nejen bratřím a sestrám zasvěceného života, ale zároveň i členům Sekulárního františkánského řádu a všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o tuto spiritualitu. Studium probíhá v tříletém cyklu. Přednášky jsou jedenkrát za měsíc v Praze a Olomouci, vždy v sobotu od 9 hod do 15.30 hod. tak, aby se vystřídala všechna témata v každém z obou míst. Závěrečné zkoušky jsou dobrovolné. Posluchači platí celoroční příspěvek 500.-Kč na provozní náklady institutu. Pokud mají někteří posluchači vážné finanční potíže, je možno dohodnout výjimku. Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat do konce července na adresu: SM Ludmila Jana Pospíšilová OSF, Institut františkánských studií, Lublaňská 44, 120 00 Praha 2. Formulář přihlášky je možno získat na internetových stránkách IFS (http://web.katolik.cz/ifs) nebo přímo u SM Ludmily OSF (tel. 728 976 795).

 

Velice prosím, pokud by někdo mohl finančně podpořit činnost IFS, zašlete příspěvek na náš účet u ČSOB, č.ú.: 167611540/0300. Naše činnost je finančně hrazena jen z vybraných příspěvků. Předem děkuji za každou modlitbu za náš institut i za každý Váš příspěvek.

 

SM Ludmila Pospíšilová OSF, předsedkyně IFS

 

 

 

Pozvánka na akce františkánské mládeže

 

Poustevnický týden – Prusiny u Plzně, 14.-20.července

 

Františkánská mládež a komunita bratří františkánů v domě modlitby na Prusinách (10 km od Plzně) vás zvou na týden prožitý v tichu a samotě, které budou přerušovány společnou modlitbou, mší a – budete-li chtít – také společným jídlem a sdílením.

 

Své kosti budete moci složit buď v pohodlném pokoji, vlhké poustevně, větrné věži nebo na prkně v márnici. Příspěvek na stravu a ubytování bude 300-400 Kč dle vašich možností. Po přihlášení se na níže uvedené adrese dostanete další informace.

 

Žebrání: 21.-26-července

 

Cílem této akce je udělat zkušenost nezajištěnosti a závislosti na Bohu a na lidech a také dát druhým možnost setkat se s bláznovstvím evangelia. Místo akce: Česká republika, cena: 0.-Kč, další informace: po přihlášení na níže uvedené adrese.

 

Proč za tebou? – Letní setkání s Františkem a Klárou – Zásmuky, 19.-24.srpna

 

V bývalém františkánském klášteře na cestě mezi Prahou a Kutnou Horou se bude konat setkání mladých lidí, kteří se chtějí seznámit s odkazem sv, Františka a sv. Kláry z Assisi a jejich současnými následovníky. Na programu jsou přednášky, pestrá činnost ve skupinách a koncert. Bude také dostatek prostoru pro modlitbu, četbu Písma, rozjímání v tichu a samotě i pro to jen tak spolu být. Příspěvek na jídlo a ubytování činí 400.-Kč.

 

Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se nahlásit do 31.7. br. Jiřímu OFM, který vám také zašle další informace.

 

Adresa: Komenského 17, 323 13 Plzeň, tel.: 605 531 374, e-mail:jiri@ofm.cz