Svatá Klára nám říká

Klára z Assisi, sv.

»Milujte se navzájem

tou láskou, kterou Kristus miloval vás;

lásku, kterou máte uvnitř,

projevujte navenek svými skutky,

aby povzbuzeny tímto příkladem,

sestry vždy rostly v lásce k Bohu

i ve vzájemné lásce.

 

 

Prosím také tu,

která bude ve službě sester,

aby se snažila spíše vynikat nad ostatní

ctnostmi a svatými mravy než úřadem,

aby tak povzbuzeny jejím příkladem

ji sestry poslouchaly ani ne tak z povinnosti,

ale spíše z lásky. «

 

 

(Závěť sv. Kláry, 59-62)