30.12.2021

Program setkání ministrů 14.-15.1.2022

14. - 15. ledna 2022 v Brně - CDM Petrinum, Veveří 462/15

 

Téma: SYNODALITA

Synodalita v církvi a jak ji uplatnit v SFŘ

 

"K úspěchu hledání společné cesty pro církev je třeba se učit vzájemnému naslouchání, sdílení, mluvě i jazyku v lásce, a to nejen v církvi, ale i s bližními mimo ni. Pokorně a lidsky přijímat všechny lidi jako dar Boží a obraz Kristův. Všichni jsme bratři" /Řehole 13/.   

 

Program:

Podstata synodního postupu (Lubomír Irenej Mlčoch)

Jak pojmout synodalitu v našem řádu (Jiří Vavřinec Šenkýř)

Výsledky průzkumu v našem řádu (Václav Vendelín Hájek)

Zkušenosti ze synodních skupinek (koordinátoři skupinek)

Diskuze (zkušenosti v řádu, zkušenosti v církvi)

Programem provází a moderuje Jiří Jan Zajíc.

 

Hlavní program bude probíhat v sobotu od 9,00 hodin, zakončení odpolední diskuzí předpokládáme v 15,30 h.

 

Pokud nebude možné plánované setkání uskutečnit v Brně s osobní účastí, nahradíme jej internetovým setkáním. Tato změna bude oznámena každému přihlášenému cca 10 dnů před plánovaným setkáním. Stejně jako při každoročním setkávání v Petrinu v Brně, chceme i letos slyšet vaše názory, podněty a příběhy.