14.02.2020

Well4Africa - novinky a výroční zpráva 2019

Drazí bratři a sestry, ať vám Pán dá svůj pokoj!

Chceme vám z hloubi srdce poděkovat za vaši účast a velkorysý příspěvek k sociální aktivitě „Well4Africa“. Je to silný znak františkánské solidarity a skutečného naplnění naší Řehole, která nás vyzývá, abychom se starali o chudé a usilovali o vytvoření „životních podmínek důstojných tvorů vykoupených Kristem“ (Řehole čl. 13).

Jak už mnozí víte, „Well4Africa“ se zrodila jako zvláštní plod 3. Evropského kongresu OFS a YouFra, který se konal v Litvě 20.-26.8.2018. Prvotním cílem této sociální aktivity bylo zabezpečit zdravou pitnou vodu pro tři různá bratrská společenství v Ugandě, Zimbabwe a Malawi. Po kongresu, vidíce velkou podporu ostatních národních bratrských společenství, rozhodlo předsednictvo CIOFS, že „Well4Africa“ se stane stálým projektem pro celý Františkánský sekulární řád a jeho řízeni svěřilo litevskému národnímu bratrskému společenství OFS.

Dík společnému úsilí evropské františkánské rodiny a lidí dobré vůle je současná finanční situace „Well4Africa“ následující:

  • Celková částka sesbíraná od začátku iniciativy do 8.12.2019: 97 693,96 EUR
  • Celková částka vynaložená na projekty do 8.12.2019: 60 945,09 EUR
  • Zůstávající částka pro budoucí projekty: 36 748,87 EUR

Aktualizovaná čísla můžete sledovat na titulní stránce http://well4africa.eu. Najdete zde také zprávy o realizovaných projektech. Ostatní důvěrné dokumenty se uchovávají v archivu, který spravuje NR OFS Litva.

Dosud máme plně realizované dva vodní projekty a dva projekty probíhají. V prvé řadě vám chceme představit ukončené projekty a jejich výsledky.

Vodní projekt Kihani v Ugandě

Vodní projekt Kihani byl realizován ve třech fázích. První fáze zahrnovala výkop a výstavbu mělké studny, výstavbu čerpací stanice, instalaci vodní pumpy, výstavbu vodní nádrže s objemem 50 000 litrů při farním kostele v Kihani, výkopové práce a kladení potrubí od studny po kostelní nádrž a další rozšíření do základní školy sv. Josefa a střední školy sv. Anny.

Druhá fáze zahrnovala výstavbu vodní nádrže s kapacitou 50 000 l při základní škole Panny Marie, výkop a kladení potrubí ze studně do primární nádrže a rozvod vody do dvou komunit v obcích Irwaniro a Kitambeya, výstavbu stojanů na pitnou vodu a kontrolních komor.

Třetí fáze zahrnovala prodloužení vodovodu z primární nádrže od školy Panny Marie do vesnice Katunguru, Spojené základní školy, místního trhoviště, základní školy Bright Model, ubytovny pro personál školy sv. Anny. Celkově je v oblasti 20 nových vodovodních kohoutků. Systém zásobování vodou ulehčil každodenní život více jak 700 místních obyvatel, zvláště ženám a dětem.

28.dubna, v neděli Božího milosrdenství, se ve farnosti slavila slavnostní mše, při které byl vodovodní systém požehnán. Oslavy se zúčastnili sekulární františkáni všech úrovní, dělníci, inženýři, studenti základních a středních škol a celá obec. Komunita Kihani napsala otevřený děkovný dopis, ve kterém poděkovala všem dobrodincům sociální aktivity „Well4Africa“. K dispozici je též video a reportáž o projektu, který je na stránkách YouTube: „Water project „Well4Africa“ in Kihani community, Uganda.“

Práce realizovala místní strojařská společnost „Wapah Uganda 2015“, od prosince 2018 do května 2019. Celková cena projektu byla 39 690 EUR.

Vodní projekt Namame v Malawi

Vodní vrt byl udělán v lokalitě Namamského kostela, arcidiecéze Blantyre v Malawi. Místní klima má tři roční období: období dešťů, chladné a suché. Tato venkovská oblast je velmi zalidněná – je zde asi 250 000 chudých lidí, kteří zoufale potřebují čistou pitnou vodu. Mezi těmito lidmi je asi 60 sekulárních františkánů a 10 členů YouFra. Na živobytí si vydělávají drobným obchodováním, chovem hovězího dobytka, prodejem zeleniny, palivového dřeva a různých potravin. Většina lidí pěstuje kukuřici za účelem hlavního zásobení potravinami, někteří pěstují proso, kasavu (rostlina, ze které se dělá manioková moučka) a brambory.

Vrt instalovaný iniciativou „Well4Africa“ podstatně ulehčil přístup k bezpečné pitné vodě. Voda je čerpána manuálně a přístupná bezplatně. Za udržování studny je zodpovědná komise místního sekulárního františkánského bratrského společenství. Vrt je udržován komisí pomocí prostředků získaných z prodeje zeleniny, hovězího dobytka, vepřů, koz a kuřat.

Práce byly realizovány společností „Kenwood Engineering“, od 27.11. do 18.12.2018. Celková cena projektu byla 6 645 000 Malawi Kwacha (1 EUR = 824,138 MWK – 28.12.2019), oficiální měnový kurz 9.11. - v den převodu financí byl: 1 EUR = 815,2964 MWK. Celková suma převedená na projekt byla 8 150 EUR.

Poznámka: Mírný rozdíl mezi celkově vynaloženou částkou a náklady obou projektů je způsoben bankovními poplatky a konverzí měny.

Na YouTube je k dispozici videoreportáž z otvíracího ceremoniálu: Inauguration ceremony.

Současná situace

Koordinační tým „Well4Africa“ (Monika Midveryté OFS, Attilio Galimberti OFS, Jenny Harrington OFS a Nadia Rudolf von Rohr OFS) pokračuje v práci na nových projektech.

Druhý vodní projekt se už začal realizovat v Malawi, v kapucínské farnosti sv. Vavřince, v diecézi Zomba. Bude obsahovat solární energetický systém, vodní čerpadlo a vodárenskou věž a zmírní zátěž žen, které musí vozit vodu svým rodinám. Celková výše projektu je 12 839,44 EUR.

Manuální vodní vrt se má stavět v Zimbabwe, v St. Michael´s Masenyane, v působišti fatimské misie v diecézi Hwange. Jsou připraveny téměř všechny dokumenty, čekáme na smlouvu. Sekulární františkáni zahrnuli do projektu zahradu – oddychovou zónu pro lidi v okolí studny.

Dostali jsme též žádost z Mosambiku, Středoafrické republiky a Ghany. Doufejme, že se v nejbližší budoucnosti zrealizuje více projektů. O podporu mohou požádat Národní bratrská společenství v Africe. Máme kritéria a pokyny pro žádosti.

Prosíme proto laskavě všechna bratrská společenství v Evropě (i jinde), aby se v našich krajích prodloužilo získávání finančních prostředků na program „Well4Africa“. Také vás prosíme, abyste se za tuto iniciativu modlili, zvláště v době pouti Ikony Královny františkánské rodiny, abychom nebyli těmi staviteli, kteří „se namáhají marně“ (Žalm 127).

Blahoslavená Panno Maria, Královno františkánské rodiny, oroduj za nás!

Přejeme vám všem pokojnou a radostnou oslavu Vánoc. Pax et bonum.

S bratrským pozdravem

Monika Midveryté OFS

Členka mezinárodní rady, koordinátorka sociální iniciativy „Well4Africa“

 

Virginija Mickute OFS

Národní ministryně OFS v Litvě

 

V Litvě, 10.12.2019