24.07.2019

3. mezinárodní shromáždění YouFra

Předsednictvo Mezinárodní rady SFŘ s doporučením mezínárodního koordinačního týmu YouFra zve s velkou radostí všechny mezinárodní delegáty YouFra na Třetí mezinárodní shromáždění františkánské mládeže, které se bude konat ve dnech 4. - 10.7. 2020 v Mexico City, hlavním městě Mexika.

Důležitost osobních setkání je patná v celé Bibli. Mezinárodní shromáždění YouFra znamená příležitost poznat se navzájem, setkat se s Ježíšem a vrátít se domů obohaceni.

Počínaje rokem 2007 se delegáti YouFra každý šestý rok účastní mezinárodního shromáždění. První shromáždění se konalo v Barceloně v roce 2007 a druhé v Chorvatsku v roce 2014. Tato mezinárodní shromáždění přinesla ovoce jak pro mezinárodní, tak pro národní rady, ale také posílila a zasáhla všechny členy YouFra po celém světě. Mezinárodní shromáždění YouFra spojuje různé kultury jazyky, osobnosti, zkušenosti; to vše přispívá k bohatství celosvětového františkánského žívota.

Z dopisu Andrey Karlović OFS, mezinárodní koordinátorky YouFra z 24.6.2019