15.06.2018

Prosba o pomoc

My, evropští sekulární františkáni spolu s františkánskou mládeží (YouFra), bychom rádi zareagovali na výzvu papeže Františka k pomoci nejchudším, hlavě těm, kdo nemají ani pitnou vodu. Víme, že nemůžeme zachránit celý svět, ale můžeme pomoci alespoň někde. Tak vznikla krásná iniciativa "well4africa", která si vzala za cíl pomoci vykopat studny našim nejchudším sekulárním františkánům ve třech oblastech Afriky – v Malawi, Ugandě a Zimbabwe.

Prosíme, zapojme se především modlitbou, a kdo má možnost finančního daru, pak využijte účet č. 189969375/0300  v.s. 2222.

Více informací naleznete na internetové adrese: http://www.Well4africa.eu.

Naše první dary budou zástupcům afrických bratří předány již v srpnu 2018 na Evropském kongresu SFŘ a YouFra v Litvě.

Děkujeme.

Za Národní radu SFŘ v ČR

Markéta Terezie Kubešová