28.12.2012

Zahájení XXXII. ročníku Cyrilometodějské pouti

Zahájení XXXII. ročníku Cyrilometodějské pouti (CMP)
bude v sobotu 16. února mší svatou v 9,30 hodin, kterou bude celebrovat biskup Karel Herbst v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci. A protože je tato naše pouť (pořádá NR SFŘ) v roce 2013, první akcí oslav 1150 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, půjdeme po mši svaté v této etapě do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Zde také zahájíme při mši svaté v 9. hod druhou etapu, která povede do Mukařova. Pouť pokračuje vždy o třetím víkendu v měsíci, takže 16. 3. bude z Mukařova do Uhlířských Janovic a v neděli pak pokračuje z Uhlířských Janovic do Třebětína.
Moravská část XXXII. ročníku zahajuje podle tradice o další neděli, tj. 24.2. v Novém Jíčíně ve 13 hodin ve Španělské kapli.


Duchovní téma XXXII ročníku CMP:Víra a věrnost (s připomenutím 14 pražských mučedníků).


Kontakty na organizátory "pražské" větve pouti:
Libor Gottfried: 739 389 158, e-mail: L.Gottfried@seznam.cz
František Reichel: 725 939 385, e-mail: f.reichel@volny.cz
a letáčky bude pro Vás rozesílat:
Uršula Janků: 731 604 392 nebo pevná linka: 286 891 447,
e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz
A na"moravskou" větev pouti:
Zdenka Urbanová 723 939 995, e- mail: zdenka.urbanova@atlas.cz

Leták: