01.10.2012

O pouti na Hostýn 2012


Již tradičně se setkávají členové našeho řádu okruhu svátku Stigmatizace našeho otce sv. Františka na Svatém Hostýně. Již v pátek 14. září večer jsme se sešli na mši svaté, kterou sloužil otec Petr Petřvalský OFM Conv. Program potom pokračoval sekáním při společné večeři a modlitbě večerních chval. Blízkost kaple nám umožnila individuální adoraci i společnou modlitbu žaltáře před spaním.
Sobotní program začal společnými ranními chválami a posnídaní jsme si vyslechli nádhernou přednášku Mgr. Karel Skočovského „Radost být ženou" o životě Panny Marie prezentovaném uměleckými obrazy, kde nás oslovila krása a Boží něha. Slavnostní mši svatou v bazilice celebroval provinciál otec Bogdan Sikora,OFM Conv. Odpolední program pokračoval opět v bazilice loretánkými litaniemi a požehnáním. Na závěr pouti byla pobožnost křížové cesty na aktuální téma 14 pražských mučedníků - františkánů.