24.09.2012

O pouti na Hrádek u Vlašimi 2012

Pouť na Hrádek u Vlašimi

 Tradice poutí do kostela sv. Matouše k Mariánskému obrazu na oltáři, kde je zároveň obraz stigmatizace sv. Františka, začala „v dobách rozvíjející se socialistické společnosti“. Iniciátorem této terciářské tradice byl „několikrát trestaný“ nepolepšitelný a dokonce bez státního souhlasu(!) otec Alois Moc, OFM. Díky jeho „podvratné činnosti“ vznikly a jsou dosud tři Místní společenství – v Praze na Spořilově u sv. Anežky a v Krči u sv. Františka z Assisi a v Černošicích. Proto také členové těchto i dalších společenství se každoročně scházejí v okruhu svátku stigmatizace sv. Františka na Hrádku při mši svaté a následném agapé a rozhovorech. A od roku 1995 se závěrečnou modlitbou nad hrobem patera Moce v nedalekých Radešovicích (odkud pocházel).

 Nejinak tomu bylo i letos v sobotu 22. října. Část poutníků šla pěšky z Vlašimi při modlitbě radostného růžence. Ostatní se připojili u mariánské kapličky (a pramene) ke společné modlitbě Anděl Páně. Následovala mše svatá, kterou sloužil otec Jiljí Přibyl, OFM (též odchovanec otce Aloise). V homilii v návaznosti na evangelium (Mk 9,31) nám vysvětlil, jak máme používat ruce pro Krista. A dále bylo jako vždy – agapé, povídání a modlitba u hrobu. Bohu díky za otce Moce, Bohu díky, že můžeme pokračovat v této tradici.

Foto.                                                                            F. Reichel