06.06.2012

Z letošní Mariánské pouti Prahou

Tradiční - již 274. ročník Mariánské pouti Prahou pořádala Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR v sobotu po svátku Zvěstování Panny Marie tj. 2. června 2012. Na mši svatou v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech u kapucínů se sešlo 50 poutníků. V kázání při mši svaté P. Augustin Šváček OFMCap poukázal na Pannu Marii - matku a vzor těch, kteří ve všech situacích dovedou doufat v našeho Pána. Při mši sv. koncelebroval P. Antonín Dabrowski OFM, který nás pak celou pouť doprovázel. Na konci bohoslužby pozdravil poutníky a také je seznámil z historií této pouti ministr Národní rady SFŘ br. Václav Němec. Pouť měla tradiční průběh - po občerstvení u bratrů kapucínů jsme přešli do kostela Narození Páně u Lorety a po modlitbě Anděl Páně v pravé poledne za zvuku loretánských zvonků vyšli na cestu do dalších pražských kostelů: k Panně Marii Vítězné (Pražské Jezulátko - karmelitáni), Panně Marii pod Řetězem (maltézští rytíři), sv. Františka z Assisi (křižovníci) a sv. Jakuba (minorité), kde nás pozdravil a dal požehnání na další cestu P. Stanislav Gryń OFMConv. V každém z kostelů a také Staroměstském náměstí jsme se modlili desátek slavného růžence podle přání sv. Otce Benedikta XVI. v letošním roce víry jako poděkování za dar víry i prosbu za obnovu víry v naší vlasti. Zakončení bylo v kostele Panny Marie Sněžné v kapli sv. Michala u hrobu 14 františkánských mučedníků, kteří mají být letos v říjnu v Praze blahoslaveni. S jejich historií i mučednickou smrtí nás seznámil P. Regalát Beneš OFM. Pouť v přítomnosti 42 poutníků zakončil při slavnostním "Te Deum" P. Antonín.

František Reichel