Exercicie - Dr. Krausová

Nahrávky z terciářských exercicií v Olomouci 2019:

Dr. Krausová 1

Dr. Krausová 2

Dr. Krausová 3

Dr. Krausová 4

Dr. Krausová 5

Dr. Krausová 6