Formace noviců podle Písma Svatého

Milá sestro, milý bratře, řehole a život světských františkánů je zachovávat EVANGELIUM našeho Pána Ježíše Krista po příkladu sv. Františka. Proto zvlášt v období roční formace (noviciátu) bys měl zaměřit svůj život více na evangelium. K tomu ti nabízíme tuto pomoc. Zveme tě, abys strávil každý den aspoň 15 minut v modlitbě a rozjímání nad slovy evangelia.

Odkaz na formační materiál:

Roční formace nejen pro noviciát ve formátu .rtf k doplnění místních potřeb

Roční formace nejen pro noviciát ve formátu .pdf k tisku

Návod k použití: Zveme tě, abys strávil každý den aspoň 15 minut v modlitbě a rozjímání nad slovy evangelia. Vyhledej si tiché místo a dobu, kdy by ses mohl nerušené modlit. Nejdříve se vždy snaž ztišit a uvědomit si, že jsi v Boží přítomnosti. Pak čti slova evangelia určená na daný den. Je-li citován jen krátký úsek, přečti si samozřejmě i celý odstavec, abys pochopil souvislost. Čti určený úsek evangelia i několikrát, aby do tebe pronikl a zapustil kořeny v tvém srdci. Na slova evangelia můžeš odpovědět chválou, prosbou nebo i mlčením. Není důležité všemu porozumět nebo něco "vyrozjímat", ale jde spíš o to setrvat v přítomnos¬ti Pána. Podle řehole: "Světští františkáni mají z evangelia přecházet k životu a ze života k evangeliu". Proto se i ptej, co ti Pán chce říci daným úsekem evangelia do událostí tvého života, a v průběhu dne si pak připomínej slova evangelia, o nichž jsi naposledy rozjímal, a čerpej z nich radost a sílu. Roční období formace je rozděleno na 12 témat, tedy jedno téma na měsíc. Ke každému tématu zde předkládáme 30 úryvku z evangelií jako podklad pro rozjímání na každý den. Může ti to pomoci nejen k životu z evangelia, ale i k hlubšímu prožití jednotlivých témat probíraných v období formace. Během toho měsíce, kdy budeš denně, rozjímat nad texty k určitému tématu, by ses měl sejít aspoň jednou s vedoucím formace k výkladu tohoto tématu, k rozhovoru a společné modlitbě.

Jirka a Kateřina Bubeníčkovi