Seznam odpustků pro Sekulární františkánský řád

Seznam odpustků ke stažení

Provincie kapucínů v ČR

Čj.: 044/06 Praha 12. června 2006

Český text schválil

br. Jiří Lukáš Šebák OFMCap., provinciál


Z úřadu pro [duchovní] asistenci Sekulárního III. františkánského řádu [TOF]

Z různých zemí přišla na Konferenci otců generálních asistentů TOF [nyní SFŘ] žádost o vypracování jediného seznamu odpustků společného členům Sekulárního III. františkánského řádu [nyní: Sekulárního františkánského řádu] a Řádu řeholních terciářů působících kdekoli pod [záštitou] františkánské rodiny. Konference proto uznala za vhodné předložit posvátné Apoštolské penitenciárii jednotný seznam společně s žádostí, aby předchozí čtyři seznamy pozbyly platnosti.

Seznam odpustků pro Sekulární III. františkánský řád
[nyní Sekulární františkánský řád]

Posvátná Apoštolská penitenciárie
Odbor odpustků
čj. 4/72

Svatý otče, Meziobedienční generální rada Sekulárního III. řádu sv. Františka z Assisi [nyní: Předsednictvo Mezinárodní rady Sekulárního františkánského řádu] pokorně žádá, aby podle směrnic apoštolské konstituce Indulgentiarum doctrina z 1. ledna 1967, čl. 14, byly znovu potvrzeny odpustky udělené Svatým stolcem členům Sekulárního III. františkánského řádu [nyní: Sekulárního františkánského řádu] A Bůh, atd.

22. ledna 1972 Posvátná [Apoštolská] penitenciárie ze zvláštního a výslovného apoštolského zmocnění laskavě uděluje plnomocné odpustky, jež mohou získat výše zmínění členové, jestliže řádně splní obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) a vykonají nebo obnoví alespoň soukromě, slib, že budou věrně zachovávat stanovy svého sdružení [nyní: Řeholi SFŘ].

  1. V den přijetí do řádu, v den profese a u příležitosti zakončení řádné vizitace [bratrské nebo pastorační]

  2. v den svátku: Neposkvrněného početí Panny Marie [8.12.], sv. Františka z Assisi [4.10.], sv. Ludvíka IX., krále [25.8.], sv. Alžběty Uherské [17.11.], bl. Lucchesia [28.4.], sv. Kláry [11.8.], sv. Markéty z Cortony [15.5.] a Všech svatých serafínského řádu [29.11.].

Toto rozhodnutí platí bez časového omezení a nabývá platnosti okamžikem vydání apoštolského breve.

Cokoli by bylo v rozporu s tímto rozhodnutím, pozbývá platnosti.

Z pověření Jeho Eminence

G. Sessolo, regent
M. Venturi, sekretář