Datum aktualizace 08.02.2024

Místní bratrské společenství v Sušici se schází každou středu v měsíci v klášteře kapucínů.
Náš program je zhruba následující :
1. středa v měsíci - modlitba braviáře, půlhodinová adorace v kostele, aktuality, sdílení, diskuze.
2. středa v měsíci - modlitba breviáře, aktuality, formace, diskuze.
3. středa v měsíci - modlitba breviáře, aktuality, film, případně prezentace z poutí apod., sdílení, diskuze.
4. středa v měsíci - modlitba breviáře, aktuality, formace a diskuze.

Naše setkání začíná vždy v 19 hod a končí kolem 20.30 - 21 hod.
Přichází i přátelé františkánského řádu, jsme otevření pro všechny.

Kontakty:
jana.sykorova.74@seznam.cz (sekretářka)
Ministr: Jiří Antonín Sýkora, email: sykora.hradek@seznam.cz, tel. 607268950

Stránky na společenství:
https://terciari.farnostsusice.cz/