Praha - při kostele Panny Marie Sněžné

Datum aktualizace 25.06.2024

Naše místní bratrské společenství má delší tradici a čítá nyní necelých 60 členů různého věku. Scházíme se ve dvou volně prostupných skupinách. Setkání v kapli sv. Michala v kostele Panny Marie Sněžné se konají zpravidla první neděli v měsíci ve 14:30h (od 14h modlitba růžence) kromě letních prázdnin a měsíce září (v září konáme většinou nějakou pouť). Dále se setkáváme “po domech” našich členů, termín vždy podle domluvy (většinou některý pátek večer). Mnozí z nás se aktivně zapojují do služby ve své farnosti nebo pomáhají ve službě bratřím františkánům. Spolu s ostatními pražskými společenstvími uskutečňujeme začátkem ledna tradiční Tříkrálové setkání, na které jsou zváni členové františkánské rodiny – bratři, sestry, “terciáři” - hlavně z Prahy a blízkého okolí.

Duchovní asistent: P. Gabriel Kubík OFM

Ministryně: Věra Eliášková

Kontaktní osoba: zátupce ministryně Hayato Josef Okamura - hayato.okamura@seznam.cz , tel.: 723 565 901

Rádi mezi námi uvítáme všechny, kdo se cítí osloveni osobností sv. Františka z Assisi a jím inspirovanou životní cestou.