Příbram

Datum aktualizace 12.02.2019

Společenství má 9 členů, kteří se scházejí každý druhý pátek v měsíci na faře v Březových Horách. Duchovní asistent Juniper Oravec OFM. Informace o setkáních a životě ve společenství: Markéta Machutová, mobil 724 181 008. E-mail: machmarket@seznam.cz.

Stránky společenství