Praha - Spořilov

Datum aktualizace 21.04.2022

Počátky našeho místního společenství se váží k osobě P. Aloise Moce OFM (1918-1995) a jím založenému společenství Praha-jih. Po r. 1989 se společenství Praha-jih rozdělilo na čtyři společenství, z toho jedno Praha-Spořilov, již pod duchovním vedením P. Řehoře V. Marečka OFM. Po jeho smrti v r. 2012 převzali postupně duchovní vedení P. Regalát Beneš OFM, P. Michal F. Pometlo OFM a nyní P- Marek J. Vilímek OFM. V současnosti je nás osmnáct profesních členů a další se na vstup připravují.

Scházíme se zpravidla čtvrtý čtvrtek v měsíci v 16 hodin v místnosti pod presbytářem kostela sv. Anežky České, Roztylské sady, 141 00 Prazha 4 (Starý Spořilov) https://farnost-sporilov.cz/. Pokračujeme mší svatou v 18 hodin společně s farností v kostele sv. Anežky České.

Po mši svaté následuje smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět, založeného P. Petrem Pavlíčkem OFM.

Po pobožnosti pokračuje shromáždění pod presbytářem kostela.

Kontakty: Jiří Zajíc, ministr, email: jiri_zajic@seznam.cz