Praha - Krč

Datum aktualizace 22.06.2020

Naše společenství se schází na Habrovce:

  • každé první úterý v měsíci v 18.00 mše sv., společné nešpory a duchovní program
  • každé třetí úterý v měsíci v 18.00 společné nešpory a modlitba františkánského růžence

Kontaktní mail hynek.vinklarek@seznam.cz.