Datum aktualizace 16.12.2019

Místní bratrské společenství OPAVA, při kostele (farnosti sv. Ducha). Společenství má 17 členů s profesí a 2 přidružené členy a schází se 2. sobotu v měsíci po mši svaté v 9:00 v prostorách pastoračního centra minoritského kláštera při kostele sv. Ducha v Opavě. (Mše svatá s intencemi za živé a zemřelé členy sekulárního františkánského řádu začíná v 8:00).

Náš cíl je učit se žít Evangelium ve světě. Naše setkání jsou vedena v duchu františkánské spirituality v radosti a v modlitbě. (Snažíme se diskutovat aktuální témata církve a společnosti, dávat prostor názorům a postojům účastníků našich setkání a naplňovat bratrství v duchu sv. Františka z Assisi) Rádi mezi sebou uvítáme všechny, které oslovuje spiritualita sv. Františka, a kteří mají zájem o seznámení s životem františkánských terciářů.

Opavské MBS chce být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejíce tak zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.

(inspirováno stránkami farnosti Letohrad s laskavým svolením P. Václava Vacka)

 

V prosinci 2019 byli zvoleni členové rady na následující 3 léta:

 Člen bez funkce: Hanka Ludovíka Vlková, vlkova.hanka@centrum.cz

Sekretář: Vlasta Bohumila Houžvová, v.houzvova@gmail.com

Pokladník: Petra Anežka Marešová, petrinska@email.cz

Formátor: Olga Terezie Stuchlá, olgastu@seznam.cz; +420 608 866 505

Zástupce ministra: Ondřej Antonín Mareš, mares.ondra@email.cz; +420 736 523 608

Ministr: Robert Maxmilián Klásek, rklasek@seznam.cz; +420 603 852 438

Rada se schází dle potřeby 2. čtvrtek v měsíci v prostorách pastoračního střediska minoritského kláštera při kostele sv. Ducha v Opavě. Duchovním asistentem je P. Karel Koblížek OFMConv.

Trocha historie aneb s čím se u nás můžete potkat:

V letech 2011 – 2014 jsme v minoritském klášteře setkávání pořádali setkávání františkánských rodin formou duchovní obnovy s přednáškami pro dospělé a bohatým programem pro děti, včetně hlídaní těch nejmenších. Od roku 2015 pořádáme setkávání na farách na severní Moravě (Blahutovice, Sobotín, Velké Losiny) s volně organizovaným společným programem a vzájemným sdílením.

Rok 2016: Den bratrství, setkání s Hankou Brigitou Reichsfeld a Zdenou Nečadovou na Cvilíně, přednáška Otce Stanislawa Jaromi Laudato Si.

Rok 2017: sedmé setkání františkánských rodin v Blahutovicích 24. - 27. 8. 2017, pouť národního společenství na Hostýn, pouť po stezce sv. Františka do Blahutovic, přednáška a beseda s autorkou knihy Krvavé jahody.   

Rok 2018: osmé františkánské setkání rodin ve Velkém Ujezdě, akce Misijní koláč, charitativní akce Perníky ze střechy na podporu sbírky našeho kostela na opravu střechy, národní pouť na svatý Hostýn; výlet společenství

Rok 2019: deváté františkánské setkání rodin ve Frýdlantu nad Ostravicí; akce Misijní koláč, národní pouť na svatý Hostýn; výlet společenství na poutní místo P. Maria ve skále (Mariastein) a formace na faře ve Spálově.

Budeme rádi, když i na základě těchto několika řádků přivítáme mezi sebe další bratry a sestry, kteří to s námi budou chtít „zkusit“ a hlavně se vydají po stopách našeho otce Františka. Vítaný je každý, kdo se chce u nás porozhlédnout a seznámit se s životem sv. Františka z Assisi a také zažít společenství v jeho duchu.

Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. (Řím 13, 11-12)

Bděte tedy, protože nevíte, v který den, v kterou hodinu váš Pán přijde. (Mt 24, 42)

Rád bych nám všem popřál, bratrskou atmosféru prostoupenou Duchem svatým.

S františkánským pokoj a dobro

Robert Maxmilián Klásek, ministr MBS SFŘ Opava