Moravská Třebová II

Datum aktualizace 27.02.2019

Scházíme se jednou měsíčně v neděli od 17 hodin v refektáři františkánského kláštera. Duchovní asistent je o. Gabriel OFM. Setkání začínáme prosbou o vedení Duchem svatým, následuje růženec, chvály, čtení z Františkánských pramenů a formační promluva (v její přípravě se střídáme), sdílíme postřehy, zkušenosti, zážitky, zakončíme většinou modlitbou nešpor a požehnáním.

Denně se setkáváme i na mši svaté v našich kostelích, dvakrát týdně (út od 17:00  a pá od 18:45) na adoraci, pomáháme při úklidu kostelů a sloužíme ve farnosti.

Společně jezdíme na Velehrad na obnovu s o. Vellou (letos od 3.-8.3.2019), i na další duchovní akce. V létě prožíváme 4 dny duchovních prázdnin v Beskydech.

Někteří z nás pravidelně putují pěšky do Koclířova každou první sobotu.

Učíme se chválit a milovat Boha s radostí navzdory někdy velmi těžkým životním křížům.

Kontaktní osoba - Mirka Brigita Čejchanová (e-mail mirka.cejchanova@seznam.cz).