Moravská Třebová I

Datum aktualizace 15.03.2007

Místní bratrské společenství  Moravská Třebová I. se setkává každou druhou sobotu v měsíci, ve 14 hod., v klášteře bratří františkánů u kostela sv. Josefa, Svitavská 5. Naším duchovním asistentem je František Bartoloměj Uriga OFM, administrátor farnosti Moravská Třebová.  Při našich setkáních zahajovaných modlitbami sv. Františka a končících modlitbou růžence na aktuální úmysly a požehnáním zúčastněným se, vedle nosného programu - františkánské spirituality, snažíme diskutovat aktuální témata církve a společnosti, reflektovat postoje a názory účastníků setkání, fakticky naplňovat bratrsví v duchu sv. Františka.

Rádi mezi sebou uvítáme všechny, které oslovuje spiritualita sv. Františka či mají zájem se seznámit s životem františkánských terciářů.

Pokud o nás budete chtít znát více či se za námi přijít podívat,  můžete se obrátit na Františka Kolomazníka - tel. 778 822 703 či frakolom@seznam.cz.