Datum aktualizace 15.03.2007

Společenství má 10 členů a schází se každý čtvrtek. Duchovním asistentem je P. Augustin Zatloukal OFM.