Kroměříž

Datum aktualizace 08.06.2023

Naše společenství soustředí františkánské terciáře z Kroměříže a přilehlého okolí. V Kroměříži znovupůsobí od listopadu 1990. V současné době se zde setkává 22 členů s profesí, většina staršího věku. Duchovním asistentem je br. Didak Robert Klučka, OFM.

Scházíme se jednou měsíčně v sobotu odpoledne na faře při kostele Nanebevzetí P. Marie (Riegrovo nám.) Termíny jsou oznámeny na vývěsce v kostele a na farním webu www.farnostpm.cz. Setkání sestávají z bohoslužby ve farní kapli a následujícího duchovního slova, společné modlitby a sdílení v přilehlých prostorách.

Společenství je otevřeno všem, kteří by se chtěli i jen něco málo dozvědět o spiritualitě sv. Františka, nebo by měli zájem se seznámit s životem františkánských terciářů. Pro zájemce o spiritualitu sekulárních františkánů nabízíme příležitostné Františkánské chvály (oznámené na vývěsce a na farním webu) a/nebo osobní rozhovor(y).

Více informací o Místním bratrském společenství:

Jana Dominika Pláteníková, tel. 603 876 916, kastja@gmail.com.