Datum aktualizace 15.03.2007

Společenství má 13 členů a schází se třetí neděli v měsíci v 9 hodin v katechetickém domě. Duchovním asistentem je P. Kalikst Mryk OFM.