Hradec Králové

Datum aktualizace 18.02.2019

MBS v Hradci Králové při kostele sv. Pavla na Pouchově

Ministr společenství Vladimír Dvořák.

Členové rady jsou Martin Weisbauer, Jaroslava Devetterová, František Žídek, Marie Dvořáková a Marie Šepsová

Společenství se schází 5x měsíčně:

-          1x měsíčně v pátek v 15,30 hod., hlavní setkání, na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově. Následuje v 18,00 hod. mše sv. v kostele.

-          4x měsíčně každé úterý v 17,00 hod. modlitební setkání v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu, v Hradci Králové. 

Připravujeme tyto akce:

-          18. 5. Pěší pouť terciářů ze Lhoty u Trutnova do Malých Svatoňovic

-          31. 8. Den modliteb v přírodě za stvoření – Lesní stezka s programem z Býště do HK 

-          16 – 24. 9. Duchovní obnova členů a zájemců SFŘ, vede otec Lukáš, Beskydy

-          4. 10. Slavnost sv. Františka, kostel sv. Anny, Hradec Králové - Kukleny

-          Účast na františkánských akcích a duchovních obnovách v rámci celé ČR

 

MBS má své webové stránky: http://frantiskanihk.eu/

 

Společenství je podporováno duchovně br. Lukášem Pavlem Bradnou OFM z řádu Františkánů z kláštera u P. M. Sněžné v Praze. Jsme živým společenstvím, máme 22 profesních členů i nové zájemce. Před několika lety jsme podnikli týdenní duchovní obnovu na místech spjatých s životem sv. Františka, v Assisi a okolí. V roce 2016 někteří členové našeho společenství společně s terciáři z Moravské Třebové i s dalšími přáteli podnikli pěší pouť ke hrobu sv. Jakuba do Compostely v délce 120 km.    

Náš cíl je učit se žít Evangelium ve světě. To je hlavní náplň našeho každodenního života v rodinách, na pracovištích i v domácnosti.

Naše setkání jsou vedena v duchu františkánské spirituality, v radosti a modlitbě. Snažíme diskutovat aktuální témata církve a společnosti, reflektovat postoje a názory účastníků setkání a naplňovat bratrství v duchu sv. Františka z Assisi. Důležité místo v našem společenství má modlitba růžence.

Rádi mezi sebou uvítáme všechny, které oslovuje spiritualita sv. Františka či mají zájem se seznámit s životem františkánských terciářů. Jsme otevřeným společenstvím pro všechny, a pokud se chcete dozvědět více, můžete se kdykoliv zúčastnit našeho setkání, nebo se můžete obrátit na br. Vladimíra Dvořáka, tel. 605420909, e-mail: vladimirdvorakhk@seznam.cz.

 

Zpracoval br. Vladimír Dvořák dne 18.2.2019