Datum aktualizace 15.03.2007

MBS Hodonín má v současné době 11 členů s profesí a dvě novicky.
Scházíme se pravidelně každé první úterý v měsíci v 15 hod. na pastoračním centru.
Informace o našem společenství příp. zájemcům:
Vladimír Stoklas - VladimirStoklas@seznam.cz


Program:
- zahájení - modlitba
- františkánský kalendář
- organizační zál., informace / z NR, Zpravodaj, semináře, účast na akcích, meilová pošta/
- formace
- modlitba /růženec, Usuál.../
- závěr - Breviář
- zakončení mší sv. v 17.45 hod