Havířov

Datum aktualizace 15.05.2019

Kontaktní adresa - Lumír Rufín Hurník, lumir.hurnik@seznam.cz, tel. 608 975 875.

Scházíme se v kostele sv. Anny v Havířově v pondělí po druhé sobotě v měsíci. Duchovním asistentem je P. Rafael OFMCap. Společenství má 8 členů. Program setkání - modlitba, formace, sdílení.