Blažovice

Datum aktualizace 01.04.2020

Společenství má 16 členů, kteří se scházejí vždy každou druhou neděli v měsíci. Duchovní asistent P. Kapistrian Gajdoš OFM. Informace a kontakt: Tomáš Cigánek – mobil 604 512 238; e-mail: tomas.ciganek@gmail.com.