Sv. Albert Chmielowski

řeholník 3. řádu, 1845-1916, svátek 17. června

Bratr Albert (Adam Chmielowski) se narodil roku 1845. Jako mladík se přidal k povstání, které vypuklo roku 1863. Těžce raněn se dostal do zajetí a přišel o nohu. Po útěku ze zajetí vystudoval malířství. Pak ale zaslechl hlas svého povolání, vzdal se umělecké dráhy, začal v Krakově sloužit chudým a následně založil Kongregaci bratří a sester 3. řádu sv. Františka, služebníků chudých. Vynikal hrdinskou láskou k bližnímu, miloval chudobu a dovedl se spolehnout na Boží Prozřetelnost. Zemřel 25. prosince 1916 v Krakově. Roku 1983 jej Jan Pavel II. zapsal mezi blahoslavené a 12. listopadu 1989 mezi svaté.