Služebník Boží dr. František Nosek

politik, člen 3. řádu, 1886-1935, svátek 17. dubna

František Nosek se narodil 26. dubna 1886 v Chrudimi. Když mu bylo 10 let, zemřel mu otec. František navštěvoval gymnázium, kde v červnu 1905 maturoval s vyznamenáním. Pak vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity a 19. února 1910 byl promován na doktora právních a státních věd. Přijal práci na finančním ředitelství. V roce 1912 se s maminkou, sestrou Marií a schovankou Annou Kubešovou přestěhovali do Poříčí nad Sázavou. Po roce se matka rozstonala a 16. června 1916 zemřela. Dr. Nosek pak rok studoval na univerzitách ve Vídni a ve Wurzburgu.

Vstoupil do Československé strany lidové a na I. sjezdu v lednu 1919 byl zvolen místopředsedou strany, od roku 1920 až do 13. ledna 1930 byl úřadujícím předsedou. Roku 1920 byl zvolen poslancem, od roku 1925 až do voleb v roce 1929 byl ministrem československé vlády, nejdříve ministrem vnitra a pak ministrem pošt a telegrafů.

V souladu s vizí biskupa Antonína Podlahy, aby na odčinění Boží pohany za svržený mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze dne 3. listopadu 1918 bylo na periferii Prahy vybudováno tolik kostelů, kolik měla socha Panny Marie hvězd na své svatozáři, přistoupil dr. Nosek ke konkrétnímu činu. V roce 1926 na paměť 700. výročí smrti sv. Františka z Assisi založil spolek „Dílo bl. Anežky Přemyslovny”, který měl úkol zajišťovat pozemky pro stavbu budoucích kostelů a pro charitativní Domovy sv. Kláry. Tak vznikaly kostely sv. Anežky na Spořilově, sv. Alžběty ve Kbelích, sv. Kláry v Tróji, sv. Terezie v Kobylisích, kostel ve Strašnicích a ve Vysočanech a další na okraji Prahy.

František Nosek věnoval také mnoho úsilí práci s mládeží, zvláště ve Sdružení katolické mládeže a v dalších spolcích. Založil také spolek Družina sv. Kláry, který se staral o Domovy sv. Kláry, v nichž působily sestry III. řádu sv. Františka a pečovaly o ty nejpotřebnější, zejména o staré osamělé ženy a opuštěné děti.

Noskovi si přáli mít  více dětí, ale měli jen dvě: Annu a Františka, který roku 1933 zemřel na prudkou otravu při planých neštovicích. V roce 1934 zemřela na rakovinu manželka Anna.

František Nosek zemřel 17. dubna 1935 a je pochován na hřbitově u kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. 5. ledna 1996 zahájila v Praze svou práci arcidiecézní komise ustavená za účelem přípravy Noskova blahořečení.