Bl. Restituta Helena Kafková

panna a mučednice 3. řádu, 1894 - 1943, svátek 29. října

Helena Kafková se narodila 1. května 1894 v Brně v rodině ševce jako šesté dítě. Vyrůstala ve Vídni a po ukončení školní docházky pracovala jako trafikantka. O dva roky později odešla do nemocnice jako ošetřovatelka. Tam poznala »hartmannské sestry« 3. řádu sv. Františka. V roce 1914 k nim vstoupila do kandidatury, při obláčce v roce 1915 dostala jméno Restituta podle raně křesManské mučednice. Od roku 1919 působila 20 let jako operační sestra v nemocnici v Mödlingu u Vídně. Pro její energické vystupování ji nazývali »sestra Rezoluta«. Vynikala velkou obětavostí pro lidi v nouzi, pro pronásledované a utlačované. Když se otevíralo v nemocnici nové oddělení, pověsila sestra Restituta do každé místnosti kříž. Když odmítla kříže odstranit, požadovali nacisté její odvolání. Vedení řádu požadavku nevyhovělo s odůvodněním, že je pro nemocnici nepostradatelná. Následovalo její zatčení zdůvodněné tím, že si údajně opsala nějakou posměšnou básničku na Hitlera. 29. října 1942 byla vídeňským soudem za vlastizrádné napomáhání nepříteli a přípravu velezrady odsouzena k smrti a ztrátě občanské cti. 30. března 1943 byla sestra Restituta sMata v budově zemského soudu ve Vídni jako jediná řeholnice v německé říši. Ještě před vykonáním rozsudku odepřelo gestapo případné posmrtné vydání jejího těla. Byla blahořečena papežem Janem Pavlem II. 21. června 1998.