Bl. Contardo Ferrini

člen 3. řádu, 1859-1902, svátek 20. října

Narodil se 4. dubna 1859 v Miláně, v mládí vstoupil do 3. františkánského řádu. Stal se profesorem římského práva v Pavii, Mesině a Modeně (1882). Dokázal podivuhodně spojit moudrost svatých s lidskou vědou, vynikl svými spisy a naukou, bezúhonnými mravy, zbožnou pokorou a chudobou v duchu i praktickou láskou k bližním. Patřil k největším učencům a vědcům své doby a napsal významná vědecká díla. Zemřel v městě Sona u Gardského jezera 17. října 1902, blahořečen byl 13. dubna 1947 papežem Piem XII.