Bl. Angelína z Marsciana

řeholnice 3. řádu, 1377-1435, svátek 14.července

Angelína se narodila roku 1377 v hraběcím rodu na hradě Montegiove v Umbrii. Po dvouletém manželství a smrti manžela se svobodněji věnovala duchovnímu životu. Přiváděla hříšníky k pokání a podporovala vdovy a sirotky. Byla zakladatelkou větve františkánského řádu »řeholních terciářek« (1397), pro něž vybudovala na různých místech 20 klášterů a byla jejich generální představenou. Zemřela ve Folignu 14. července 1435, blahořečena byla 8. března 1825 papežem Lvem XII.