Zpráva o celostátním setkání SFŘ na Slovensku

     První celoslovenské setkání slovenských sester a bratří – členů OFS se konalo na poutním místě Staré Hory (u Banské Bystrice) 12. července 2014 v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za naše NBS se jako hosté zúčastnili bratr František Reichel (zástupce národního ministra) a sestra Marie Magdalena Janáčková (zástupce člena Mezinárodní rady).

   Na setkání přijelo více než 400 členů OFS ze všech částí Slovenska (čtyři autobusy a mnoho aut). Podle programu se začínalo v bazilice Panny Marie modlitbou růžence, pak bylo přivítání účastníků, mše svatá a ve 12:00 modlitba Anděl Páně. Pokračovalo se velmi zajímavou prezentací regionů a některých MBS. Po volném sdílení, občerstvení ze společných zásob a návštěvě nově upraveného areálu u pramene se zázračnou vodou jsme se vrátili do kostela na adoraci při vystavené Nejsvětější svátosti. Po závěrečném požehnání (včetně požehnání zakoupených náboženských předmětů) bylo setkání v 17. hod. oficiálně ukončeno.

     Bratr František jménem všech bratří a sester českého NBS pozdravil celé shromáždění. Zdůraznil důležité momenty, které nás spojují na rovině obecné, křesťanské i františkánské. Všechny povzbudil, aby právě v této době hledali vůli našeho Pána, a přál jim tak, jak je to v našem pozdravu: Pokoj – aby ho měli ve svém srdci, ve svých rodinách i mezi sebou a přinášeli ho do svého okolí. Dobro – aby zakusili všechna dobra a milosti, které nám dává Pán, a dovedli je přenášet dále do celé naší společnosti. A kromě toho jim přál v hojné míře to, co bylo typické pro našeho otce svatého Františka a co je specifikem našeho řádu i v tomto 21. Století – aby přinášeli světu radost, tj. přinášeli mu evangelium, radostnou zvěst. A to nejen slovy, ale i skutky a především způsobem svého života. V závěru přítomné požádal, aby náš pozdrav vyřídili i nepřítomným slovenským sekulárním františkánům. Členové Národní rady Slovenska i další bratři a sestry se nám osobně věnovali a mile o nás pečovali. Během času vyčleněného ke sdílení bratr František dohodl možnosti další spolupráce. Dokonce jsme dohodli první přímý vzájemný kontakt i spolupráci mezi jedním MBS z Čech a jedním ze Slovenska. Je to první vlaštovka, ale nabízí možnost i pro další MBS. Byli jsme přijati velmi srdečně a mnozí slovenští bratři a sestry osobně vyjádřili svou radost z naší návštěvy. Během celého setkání jsme s potěšením vnímali radostnou a přátelskou atmosféru proniknutou františkánsky bratrským duchem.

Zapsala Marie Magdalena Janáčková

gallery