Poděkování generálního ministra za dary

Prot. n. 3669

Řím, 23. dubna 2024

Drazí bratři a sestry Sekulárního františkánského řádu

Pax et Bonum!

„Neboť kdo dává, dostává“

Tato věta z jednoduché modlitby odráží naše poděkování za tak velkou štědrost, které se nám dostává v obtížných situacích v různých částech našeho světa.

Vytvoření zvláštních fondů pomoci jako je Brazilský fond, Ukrajinský fond, Syrsko-turecký fond zemětřesení a další fondy byly naléhavým způsobem pomoci našim bratrům a sestrám OFS, kteří cítili podporu každým přijatým aktem solidarity.

Některé z těchto fondů, jako je Ukrajinský fond, zůstávají otevřené pro získání této pomoci, kterou tolik našich bratří a sester potřebuje.

Předsednictvo CIOFS vyjadřuje svou radost z veškeré pomoci, kterou obdrželo od každého z vás, kdo těmito skutky konkretizujete evangelijní život prvního společenství:

„Všichni, věřící byli spolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán pak denně přidával k jejich společenství další zachráněné." (Skutky 2,44-47).

Pokračujeme v práci a hledáme vytvoření jednotného fondu solidarity pro situace katastrof, válek, extrémní chudoby a mnoho realit bolestí, kterými naši lidé trpí. Uvidíme, jak se podaří tento fond realizovat a organizovat. Chceme společně pokračovat v cestě, zvláště v tomto velikonočním období, ve kterém nás Vzkříšený vyzývá, abychom se modlili a činili mezi sebou a ostatními konkrétní skutky solidarity.

Ještě jednou bratrské objetí a poděkování.

Tibor Kauser
Generální ministr OFS