Modlitební úmysly 2024

Abychom podtrhli společenství s papežem, nabízíme měsíční modlitební úmysly Svatého otce a úmysly OFS podle života a důležitých událostí řádu.

Abychom podtrhli společenství s papežem, nabízíme měsíční modlitební úmysly Svatého otce a úmysly OFS podle života a důležitých událostí řádu.

 

leden

ZA DAR ROZMANITOSTI V CÍRKVI

Modlíme se, aby nám Duch svatý pomohl rozpoznat dar různých charismat v rámci křesťanského společenství a objevit bohatství různých tradic a rituálů v katolické církvi.

OFS: Za volební kapitulu národních bratrských společenství Indie, Bahrajnu a Koreje.

Otče náš…

 

únor

ZA VÁŽNĚ NEMOCNÉ

Modlíme se, aby se těm, kdo mají smrtelnou nemoc, a jejich rodinám, dostalo potřebné fyzické a duchovní péče a doprovodu.

OFS: Za volební kapitulu bratrských společenství Švýcarska (frankofonní), Bulharska, Řecka a Latakie.

Otče náš…

 

březen

ZA NOVÉ MUČEDNÍKY

Modlíme se, aby ti, kdo nasazují své životy pro evangelium v různých částech světa, rozněcovali církev svou odvahou a misijním nadšením.

OFS: Za světový mír a usmíření a péči o životní prostředí.

Otče náš…

 

duben

ZA ROLI ŽEN

Modlíme se, aby důstojnost a nesmírná hodnota žen byla uznána v každé kultuře, a za konec diskriminace, kterou ženy zažívají v různých částech světa.

OFS: Za volební kapitulu Nigérie a zasedání předsednictva CIOFS. Za bratrskou a pastorační vizitaci národního bratrského společenství Toga.

Otče náš…

 

květen

ZA FORMACI ŘEHOLNÍKŮ A SEMINARISTŮ

Modlíme se, aby řeholníci, řeholnice a seminaristé rostli ve svém povolání prostřednictvím lidské, pastorační, duchovní a komunitní formace a byli vedeni k tomu, aby byli věrohodnými svědky evangelia.

OFS: Za volební kapitulu národních bratrských společenství Bosny a Hercegoviny, Kolumbie a Itálie. Za bratrskou a pastorační vizitaci národních bratrských společenství Kolumbie, Filipín, Slovenska, Peru a Chorvatska. Za úspěch III. formačního kurzu v Bolívii – Cochabamba a formačního kurzu Filipíny – Manila.

Otče náš…

 

červen

ZA MIGRANTY, KTEŘÍ OPOUŠTĚJÍ SVÉ DOMOVY

Modlíme se, aby migranti prchající před válkou nebo hladem, nucení podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v zemích, které je přijmou, přijetí a nové příležitosti.

OFS: Za volební kapitulu národních bratrských společenství Nizozemska, Guatemaly, Hondurasu a Rakouska.

Otče náš…

 

červenec

ZA PASTORAČNÍ PÉČI O NEMOCNÉ

Modlíme se, aby se svátost pomazání nemocných udělovala těm, kdo ji potřebují, a moc Páně aby se stala stále viditelnějším znamením soucitu pro jejich blízké a nadějí pro všechny.

OFS: Za bratrskou a pastorační vizitaci národního bratrského společenství Brazílie.

Otče náš…

 

srpen

ZA POLITICKÉ VŮDCE

Modlíme se, aby političtí vůdci byli ve službách svého lidu, pracovali pro integrální lidský rozvoj a pro obecné dobro, zejména aby se starali o chudé a ty, kteří přišli o práci.

OFS: Za bratrská společenství v nesnázích, za seniory a YouFra.

 

září

ZA VOLÁNÍ ZEMĚ

Modlíme se, aby každý z nás slyšel a vzal si k srdci volání Země a obětí přírodních katastrof a klimatických změn a aby se všichni zavázali osobně pečovat o svět, ve kterém žijeme.

OFS: za volební kapitulu národních bratrských společenství Austrálie, Angoly, Portorika a České republiky. Za bratrskou a pastorační vizitaci národních bratrských společenství Austrálie a Nového Zélandu.

Otče náš…

 

říjen

ZA SPOLEČNOU MISI

Modlíme se, aby církev ve všech směrech udržovala synodální životní styl jako znamení spoluzodpovědnosti, podporující účast, společenství a poslání sdílené mezi kněžími, řeholníky a laiky.

OFS: Za volební kapitulu národních bratrských společenství Německa a Španělska.

Otče náš…

 

listopad

ZA VŠECHNY, KDO PŘIŠLI O DÍTĚ

Modlíme se, aby všichni rodiče, kteří truchlí nad ztrátou syna nebo dcery, našli podporu ve svém společenství a obdrželi pokoj a útěchu od Ducha Svatého.

OFS: Za jednání předsednictva CIOFS a úspěch 17. intermediální generální kapituly OFS.

Otče náš...

 

prosinec

ZA POUTNÍKY NADĚJE

Modlíme se, aby tento jubilejní rok posílil naši víru, pomohl nám rozpoznat zmrtvýchvstalého Krista v našem každodenním životě a aby nás proměnil v poutníky křesťanské naděje.

OFS: Za duchovní asistenty po celém světě.

Otče náš...